LB_GETITEMRECT

Žiadosť odošle hlásenie LB_GETITEMRECT chcete získať rozmery obdĺžnika tejto hranice poľa položky zoznamu, pretože sa momentálne zobrazuje v zozname.

LB_GETITEMRECT wParam = index (WPARAM);            / / Položka indexu lParam = (LPARAM) RECT FAR komponentu(*) lprc; / / address obdĺžnika 
 

Parametre

register
Hodnota wParam. Určuje zero-based index predmetu.

Systém Windows 95 a Windows 98: WParam parameter je obmedzené na 16-bitové hodnoty. To znamená, polia zoznamu nemôže obsahovať viac ako 32 767 položiek. Hoci počet položiek je obmedzené, celková veľkosť v bajtoch položky v zozname je obmedzená len na dostupnú pamäť.

lprc
Hodnota lParam. Smerník na RECT štruktúra, ktorá dostane klient koordinuje položky v poli so zoznamom.

Note:

Ak sa vyskytne chyba vrátená hodnota je LB_ERR.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad, zoznam poľa správy, RECT

Index