LBN_DBLCLK

Aplikácia odošle hlásenie oznámenia LBN_DBLCLK keď používateľ dvojitým kliknutím reťazec v zozname. Rodičovské okno zozname dostane tohto hlásenia prostredníctvom WM_COMMAND správ.

 LBN_DBLCLK idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikátor zoznamu poľa hwndListBox = lParam (HWND);       / / popisovača na zozname 
 

Poznámky

Iba zoznamom, ktorý má LBS_NOTIFY štýl pošle toto oznámenie hlásenie.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LBN_SELCHANGE, WM_COMMAND

Index