O zoznam polí

Položky zoznamu bloku môže byť zastúpený textové reťazce alebo bitové mapy. Ak zoznam nie je dosť veľké na zobrazenie všetkých položiek zoznamu poľa naraz, zozname môže poskytnúť s posúvačom. Užívateľ maneuvers prostredníctvom položky zoznamu bloku posúvanie v zozname, keď je to potrebné, vyberie alebo odstráni výber položky. Začiarknutím políčka položky zoznamu zmení vizuálny vzhľad zvyčajne zmenou farby textu a pozadia na farby určené podľa metriky operačný systém pre vybraté položky. Ak používateľ vyberie položku alebo odstráni výber položky, systému odošle hlásenie oznámenia rodičovské okno zozname.

Dialógové okno pole postup je zodpovedný za inicializuje a monitorovanie jej podriadené okná, vrátane akýchkoľvek zoznamom. Dialógové okno pole postup komunikuje s rozbaľovacom zozname odosielaním správ a spracovanie oznámenia správy odoslané v poli so zoznamom. Ďalšie informácie o dialógových okien nájdete v časti Dialógové okná.

Všeobecné informácie o ovládacích prvkov nájdete v časti ovládacie prvky.

Index