LBN_SELCHANGE

Aplikácia odošle hlásenie oznámenia LBN_SELCHANGE pri výbere v zozname sa chystá zmeniť. Rodičovské okno zozname dostane tohto hlásenia prostredníctvom WM_COMMAND správ.

LBN_SELCHANGE idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikátor zoznamu poľa hwndListBox = lParam (HWND);       / / popisovača na zozname 
 

Poznámky

Toto oznámenie správa nie je poslaná správe LB_SETCURSEL zmene výberu.

Toto hlásenie oznámenia sa vzťahuje iba na zozname, ktorý má LBS_NOTIFY štýl.

Pre zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek pole sa odošle oznámenie LBN_SELCHANGE vždy, keď používateľ stlačí kláves so šípkou, dokonca aj vtedy, ak ani nemení výber.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LB_SETCURSEL, LBN_DBLCLK, LBN_SELCANCEL, WM_COMMAND

Index