LB_SETTOPINDEX

Aplikácia odošle hlásenie LB_SETTOPINDEX zabezpečilo, že konkrétna položka v zozname je viditeľná.

LB_SETTOPINDEX wParam = index (WPARAM);    / / Položka indexu lParam = 0;                 / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

register
Hodnota wParam. Určuje zero-based index položky v poli so zoznamom.

Systém Windows 95 a Windows 98: WParam parameter je obmedzené na 16-bitové hodnoty. To znamená, polia zoznamu nemôže obsahovať viac ako 32 767 položiek. Hoci počet položiek je obmedzené, celková veľkosť v bajtoch položky v zozname je obmedzená len na dostupnú pamäť.

Note:

Ak sa vyskytne chyba vrátená hodnota je LB_ERR.

Poznámky

Systém zvitky obsah zoznamu poľa tak, že zadaná položka sa zobrazí v hornej časti zoznamu alebo rozsahu maximálne prejdite sa dosiahol.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LB_GETTOPINDEX

Index