GetActiveWindow

Funkcia GetActiveWindow načíta okno rukoväť v aktívnom okne priradené front hlásení volajúci vlákno.

HWND GetActiveWindow(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť v aktívnom okne priradené front hlásení volajúci vlákno. V opačnom prípade je vrátená hodnota NULL.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad vstup klávesnice vstup funkcie SetActiveWindow

Index