Kľúčové postavenie

Počas spracovania správu klávesnice, žiadosť možno musieť zistiť stav iný kľúč okrem jednej, ktorá vygenerovala aktuálna správa. Napríklad, textových aplikácia, ktorá umožňuje používateľovi stlačte shift + end vyberte blok textu musí skontrolovať stav klávesu shift vždy, keď sa dostane klávesnicového kódu správy od tlaeidlo Koniec. Aplikáciu môžete použiť funkciu GetKeyState zistiť stav virtuálne kľúč v čase aktuálna správa bola vygenerovaná; môžete použiť funkciu GetAsyncKeyState získať aktuálny stav virtuálneho klávesu.

Rozloženie klávesnice udržiava zoznam názvov. Názov kľúča, ktorý vytvára jeden znak je rovnaký ako znak produkované kľúč. Názov kľúča noncharacter napríklad kartu a zadajte je uložený ako reťazec znakov. Žiadosť možno načítať názov ľubovoľného klávesu z ovládača volaním funkcie GetKeyNameText.

Index