Stlačenie klávesu a charakter preklady

Systém zahŕňa niekoľko špeciálnych účelových funkcií, ktoré preložiť skenovanie kódy, kódy znakov a virtuálne-key codes poskytované rôzne klávesnicového kódu správy. Medzi tieto funkcie patria MapVirtualKey, ToAscii, ToUnicodea VkKeyScan.

Index