GetKBCodePage

Poznámkanbsp; Táto funkcia je zastaraná. Použitie GetOEMCP funkcia získať identifikátor kódová stránka OEM systému.

Funkcia GetKBCodePage vráti aktuálnu kódovú stránku.

UINT GetKBCodePage(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je identifikátor kódová stránka OEM alebo je predvolený identifikátor, ak hodnota databázy registry nie je čitateľný. Zoznam identifikátorov kódová stránka OEM, pozri GetOEMCP.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad vstup, klávesnice vstup funkcie GetACP GetOEMCP

Index