Charakter správ

Stlačenie klávesu správy poskytujú veľa informácií o klávesových skratiek, ale neposkytujú číselných znakov pre znak úderov. Načítať kódy znakov, žiadosť musí obsahovať funkciu TranslateMessage v jeho vlákno správ slučke. TranslateMessage prechádza WM_KEYDOWN alebo WM_SYSKEYDOWN správu na rozloženie klávesnice. Rozloženie skúma kód virtuálneho klávesu správu a, ak to zodpovedá charakteru kľúč, poskytuje ekvivalent kód znaku (berúc do úvahy stav uzamknutia klávesy shift a kláves caps). Potom vygeneruje znak správu, ktorá obsahuje kód znaku a umiestni správy v hornej časti správy vo fronte. Ďalší iteračný správy slučky znak hlásenie sa odstráni z frontu a odosiela správy postupu vhodné okno.