GetKeyboardLayout

Funkcia GetKeyboardLayout načíta aktívne rozloženie klávesnice pre zadaný vlákno. Ak dwLayout parameter je nula, sa vráti rozloženie pre aktívne vlákno.

(HKL GetKeyboardLayout DWORD  dwLayout / / thread identifikátor);
 

Parametre

dwLayout
Identifikuje vlákno dotazu alebo nula pre aktuálne vlákno.

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť rozloženie klávesnice pre vlákno. Nízke slovo obsahuje identifikátor jazyka vstupného jazyka a vysoké word obsahuje popisovač zariadenia pre fyzické rozloženie klávesnice.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad vstup, vstup z klávesnice funkcie, ActivateKeyboardLayout, CreateThread, LoadKeyboardLayout

Index