IsWindowEnabled

Funkcia IsWindowEnabled určuje, či je pre myš a klávesnicu vstup povolené zadané okno.

BOOL IsWindowEnabled ( HWND  hWnd / / spracovať do okna test);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna test.

Note:

Ak okno zapnutá, vrátená hodnota je nenulové.

Ak okno nie je zapnuté, vrátená hodnota je nula.

Poznámky

Dcérskym oknom prijíma signál iba vtedy, ak je zapnuté a viditeľné.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad vstup klávesnice vstup funkcie, EnableWindow, IsWindowVisible

Index