Stlačenie klávesu správy

Stlačením kľúčové výsledky v WM_KEYDOWN alebo WM_SYSKEYDOWN správy sa umiestnia do front hlásení vláknu priradený okna, ktoré obsahuje aktívneho prvku pomocou klávesnice. Uvoľnenie kľúčové výsledky v WM_KEYUP alebo WM_SYSKEYUP správy sa umiestnia do frontu.

Kľúč-hore a dole kľúč správy obyčajne vyskytujú v pároch, ale ak používateľ podrží nadol kľúčových dlho dost začať Automatické opakovanie funkcia klávesnice, systém vygeneruje počet správ, WM_KEYDOWN alebo WM_SYSKEYDOWN v riadku. Potom vytvorí jednu správu WM_KEYUP alebo WM_SYSKEYUP keď používateľ uvoľňuje tlaeidlo.