Preklad charakter správ

Vlákno, ktoré prijíma znaku signál od užívateľa musí obsahovať funkciu TranslateMessage v jeho správe slučke. Táto funkcia analyzuje kód virtuálneho klávesu klávesnicového kódu správy a ak kód zodpovedá znak, umiestni znakov správ do frontu správ. Charakter správ je odstránený a odosielajú na ďalší iteračný správu vedenia; parameter wParam správa obsahuje kód znaku.

Vo všeobecnosti by vlákno správ slučky použiť funkciu TranslateMessage preložiť každé hlásenie, nie len virtuálne-key správy. Hoci TranslateMessage nemá žiadny vplyv na iné typy správ, zaručuje, že vstup z klávesnice je preložená správne. Nasledujúci príklad ukazuje, ako zahrnúť TranslateMessage funkcie typické vlákno správ slučky.

zatiaľ čo (GetMessage (amp; msg, (HWND) NULL, 0, 0)) {Ak (TranslateAccelerator (hwndMain, haccl & msg) == 0) {TranslateMessage(&msg); 
        DispatchMessage(&msg); 
    } 
} 
 

Index