GetKeyboardLayoutName

Funkcia GetKeyboardLayoutName načíta názov aktívnom rozložení klávesnice.

BOOL GetKeyboardLayoutName ( LPTSTR  pwszKLID / / ukazovateľ do medzipamäte pre názov rozloženia);
 

Parametre

pwszKLID
Ukazovateľ nárazníkových zón na najmenej KL_NAMELENGTH znakov, ktorý je získať názov rozloženia klávesnice, vrátane Terminátor NULL. To bude kópiu reťazec poskytuje funkciu LoadKeyboardLayout , pokiaľ rozloženie náhrada sa praktizovala.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Systém Windows NT: GetKeyboardLayoutName dostane názov aktívnom rozložení klávesnice pre systém.

Systém Windows 95: GetKeyboardLayoutName dostane názov aktívnom rozložení klávesnice pre volajúci vlákno.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.
Unicode:Implementovaný ako Unicode, ANSI verzia v systéme Windows NT.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad vstup klávesnice vstup funkcie, ActivateKeyboardLayout, LoadKeyboardLayout, UnloadKeyboardLayout

Index