Nesystémoví charakter správ

Okno postupu môžete prijímať štyroch rôznych znakov správ, vrátane WM_CHAR, WM_DEADCHAR, WM_SYSCHARa WM_SYSDEADCHAR. TranslateMessage funkcia generuje hlásenie s WM_CHAR alebo WM_DEADCHAR, keď spracováva správu WM_KEYDOWN . Podobne, vytvára WM_SYSCHAR alebo WM_SYSDEADCHAR správu, keď spracováva správu, WM_SYSKEYDOWN.

Aplikácia, ktorá spracováva vstup z klávesnice zvyčajne ignoruje všetky, ale WM_CHAR správy, prechádzajúce žiadne iné hlásenia funkciu DefWindowProc . Systém používa WM_SYSCHAR a WM_SYSDEADCHAR správy vykonávať ponuky mnemotechnických skratiek.

Parameter wParam všetkých znakov správ obsahuje kód znaku znak kľúč, ktorý bol stlačený. Hodnota znaku závisí triedu okna okno prijíma správu. Ak Unicode verzie RegisterClass funkcia použila sa zaregistrovať triedu okna, systém poskytuje znaky štandardu Unicode na všetkých okien pre túto triedu. V opačnom prípade systém poskytuje kódov znakov ASCII. Ďalšie informácie nájdete v téme Unicode a znakov.

Obsah parametra lParam charakter správy je identický s obsahom lParam parameter kľúča nadol správu, ktorá bola preložená na výrobu charakter správy. Informácie nájdete v časti Príznaky správ stlačenie klávesu.

Index