UnregisterHotKey

Funkcia UnregisterHotKey uvoľní klávesová predtým zaregistrované volajúci vlákno.

BOOL UnregisterHotKey ( HWND  hWnd; / / okno priradená klávesová skratkaintIdentifikácia / / identifikátor Klávesová skratka);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna priradená klávesová je možné uvoľniť. Tento parameter by mali byť NULL, ak Klávesová skratka nie je spojená s oknom.
identifikácia
Určuje identifikátor horúcej kľúčom k byť uvoľnený.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad vstup klávesnice vstup funkcie, RegisterHotKey, WM_HOTKEY

Index