WM_CHAR

WM_CHAR správa je vyslaný do okna s klávesnice pri WM_KEYDOWN správy je preložená funkciou TranslateMessage . WM_CHAR obsahuje kód znaku kľúč, ktorý bol stlačený.

WM_CHAR chCharCode = wParam (TCHAR);    / / znaku kód lKeyData = lParam;              / / Kľúčové údaje 
 

Parametre

chCharCode
Hodnota wParam. Určuje kód znaku kľúča.
lKeyData
Hodnota lParam. Určuje počtu opakovaní, skenovanie kód, rozšíriť kľúč vlajkou, kontexte kód, predchádzajúca vlajka kľúč štátu a prechodu štátu vlajky, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Hodnota Popis
0–15 Určuje počtu opakovaní pre aktuálnu správu. Hodnota je počet opakovaní klávesovú skratku je automaticky opakovať pre používateľov, podržte stlačený kláves. Ak klávesovú skratku sa rozhodol dost dlho, sa odosielajú viaceré správy. Avšak, nie je kumulatívna počtu opakovaní.
16 Určuje kód skenovanie. Hodnota závisí od výbrobcov pôvodných zariadení (OEM).
24 Určuje, či kláves rozšíreného kľúča, napríklad pravej alt a kláves ctrl používať, zobrazené na posilnenej 101 alebo 102-klávesov klávesnice. Hodnota je 1, ak je to rozšíreného kľúča; v opačnom prípade je 0.
25–28 Vyhradené; Nepou ívajte.
29 Určuje kontext kód. Hodnota je 1 Ak kláves alt je stlačený, kým nestlačíte; v opačnom prípade sa hodnota je 0.
30 Určuje stav predchádzajúceho kľúča. Hodnota je 1, ak je stlačený kláves pred správa odosiela, alebo je 0 Ak kľúč je hore.
31 Určuje stav prechodu. Hodnota je 1 Ak kľúč bol prepustený, alebo je to 0, ak bol nestlačíte.

Note:

Žiadosť by sa mali vrátiť nula, ak spracováva túto správu.

Poznámky

Pretože nie je nevyhnutne dvojstranný korešpondencia medzi stlačení a charakter správ vygenerovaných informácií v programe word Rozdeli parametra lKeyData vo všeobecnosti nie je užitočné aplikácie. Informácie v programe word Rozdeli sa vzťahuje iba na poslednej WM_KEYDOWN hlásenie, ktoré predchádza vyslania správ WM_CHAR.

Pre rozšírené 101 a 102-klávesov klávesnice sú rozšírené tlačidlá pravý kláves alt a pravý kláves ctrl používať na hlavnej časti klávesnice; ins, del domov, koniec, page up, page down a klávesy so šípkami v zoskupeniach, aby vľavo na numerickej klávesnici; a rozdelenie (/) a zadajte klávesov na numerickej klávesnici. Niektoré klávesnice môže podporiť rozšírený kľúč bit v parametri lKeyData.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad vstup klávesnice vstupné správy, TranslateMessage, WM_KEYDOWN

Index