WM_SETFOCUS

WM_SETFOCUS správa sa odosiela v okne po získal aktívneho prvku pomocou klávesnice.

WM_SETFOCUS hwndLoseFocus = wParam (HWND); / / zvládnuť oknu stratili zameranie 
 

Parametre

hwndLoseFocus
Hodnota wParam. Spracovať do okna, ktoré stratilo klávesnice (môže byť NULL).

Note:

Žiadosť by sa mali vrátiť nula, ak spracováva túto správu.

Poznámky

Znak vsuvky zobrazíte žiadosť by mal zavolať funkcie vhodné vsuvka keď obdrží správu WM_SETFOCUS.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad vstup klávesnice vstupné správy SetFocus WM_KILLFOCUS

Index