SetKeyboardState

SetKeyboardState funkcia skopíruje 256-bajtové pole kľúča štátov klávesnice do volajúci vlákno vstup z klávesnice štátu tabuľky. Je to rovnaké tabuľky prístupné pomocou funkcie GetKeyboardState a GetKeyState . Zmeny vykonané v tejto tabuľke nemajú vplyv na vstup z klávesnice na druhej vlákno.

BOOL SetKeyboardState ( LPBYTE  lpKeyState / / pole s virtuálne-key codes);
 

Parametre

lpKeyState
Smerník na 256-bajtové pole, ktoré obsahuje kľúčové štáty klávesnice.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Pretože funkcia SetKeyboardState nemení vstupné štátu volajúci vlákno a nie globálne vstupné stavu systému, žiadosť nemôže použiť SetKeyboardState na nastavenie kláves num lock, kláves caps lock, alebo rolujte zámok indikátory na klávesnici.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad vstup klávesnice vstup funkcie, GetAsyncKeyState, GetKeyboardState, GetKeyState, MapVirtualKey

Index