Spracovanie znakov správ

Okno postup dostane správu, znak, keď TranslateMessage funkcia preloží kód virtuálneho klávesu zodpovedajúci znak kľúč. Charakter správy sú WM_CHAR, WM_DEADCHAR, WM_SYSCHARa WM_SYSDEADCHAR. Typické okno postup ignoruje všetky charakter správy s výnimkou WM_CHAR. Funkcia TranslateMessage generuje hlásenie s WM_CHAR, keď používateľ stlačí niektorou z nasledujúcich kľúčov:

Keď okno postup dostane správu WM_CHAR , by mali preskúmať kód znaku, ktorý sprevádza správa na určenie ako znak. Kód znaku je v správe wParam parameter.

Nasledujúci príklad zobrazuje okno postup rámec typická aplikácia používa na prijímanie a spracovanie znakov správ.

prípad WM_CHAR: prepínač (wParam) {prípad 0x08: / procesu backspace. 
           
          prerušiť; 
 
        prípad 0x0A: / procesu oddelenými. 
           
          prerušiť; 
 
        prípad 0x1B: / procesu uniknúť. 
          
          prerušiť; 
 
        prípad 0x09: / procesu kartu. 
           
          prerušiť; 
 
        prípad 0x0D: / procesu medzera. 
           
          prerušiť; 
 
        predvolené: / procesu zobraziteľného znakov. 
           
          prerušiť; 
      } 
 

Index