UnloadKeyboardLayout

Funkcia UnloadKeyboardLayout odstráni rozloženie klávesnice.

BOOL UnloadKeyboardLayout ( HKL  hkl / / popisovača na rozloženie klávesnice);
 

Parametre

hkl
Rukoväť na rozloženie klávesnice na uvoľnenie.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Funkcia môže zlyhať z nasledovných dôvodov:

Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Systém Windows 95: UnloadKeyboardLayout nedá uvoľniť z pamäte systému predvolené rozloženie klávesnice. Tak zabezpečíte, že vhodné znakov je vždy k dispozícii pre používateľa zadajte príkazy Shell alebo názvy pre systém súborov.

Systém Windows NT: UnloadKeyboardLayout môžete uvoľniť rozloženie klávesnice predvolený systém.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad vstup klávesnice vstup funkcie, ActivateKeyboardLayout, GetKeyboardLayoutName, LoadKeyboardLayout

Index