CreateAcceleratorTable

CreateAcceleratorTable funkcia vytvorí tabuľku akcelerátora.

 (HACCEL CreateAcceleratorTable LPACCEL  lpaccl; / / smerník na štruktúru pole údajmi akcelerátoraintcEntries / počet štruktúr v poli);
 

Parametre

lpaccl
Ukazovateľ na pole ACCEL štruktúr popisujúce tabuľky akcelerátora.
cEntries
Určuje počet ACCEL štruktúr v poli.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je rukoväť tabuľky vytvorené akcelerátora; v opačnom prípade je NULL. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Predtým, ako žiadosť zavrie, musia použiť funkciu DestroyAcceleratorTable zničiť každú tabuľku akcelerátora, vytvorený pomocou funkcie CreateAcceleratorTable.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.
Unicode:Implementovaný ako Unicode, ANSI verzia v systéme Windows NT.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad urýchľovače, klávesnice urýchľovacích funkcií ACCEL, CopyAcceleratorTable, DestroyAcceleratorTable, LoadAccelerators, TranslateAccelerator

Index