Ničí prostriedku tabuľky akcelerátora

Systém automaticky ničí akcelerátora tabuľka zdrojov pod3/4a funkciu LoadAccelerators , odstraňovanie zdrojov z pamäte po podaní zavrie.

Index