Použitím akcelerátora tabuľky vytvorené v čase spustiť

Rozhranie API systému Win32 umožňuje vytvárať akcelerátora tabuľky v čase spustenia. Kroky, ktoré sa podieľajú na vytváraní a používaní akcelerátora tabuľky v čase spustenia sú takto:

Index