Vytvorenie tabuľky akcelerátora

Prvým krokom pri vytváraní akcelerátora tabuľky v čase spustenia je vyplnenie zprovoznit ACCEL štruktúr. V každej štruktúre v poli definuje urýchľovač v tabuľke. Akcelerátor definícia zahŕňa jeho príznakov a jej kľúč svojim identifikátorom. Štruktúra ACCEL má nasledovný formulár.

tYPEDEF struct tagACCEL {/ / AgCl BAJT fVirt; 
    WORD kľúča; 
    WORD cmd; 
} ACCEL 
 

Definujete akcelerátora klávesnicového kódu sa uvedie kód znaku ASCII alebo kód virtuálneho klávesu kľúč člena ACCEL štruktúry. Ak zadáte kód virtuálneho klávesu, musí obsahovať FVIRTKEY vlajkou prvý fVirt člena; v opačnom prípade systém interpretuje ako kód znaku ASCII kód. Môžete zahrnúť príznak FCONTROL, FALT alebo FSHIFT alebo všetkých troch kombinovať s stlačenie klávesu ctrl, alt alebo kláves shift.

Vytvoriť tabuľky akcelerátora prechádza adresu pole ACCEL štruktúr na funkciu CreateAcceleratorTable . CreateAcceleratorTable vytvorí tabuľku akcelerátora a vráti rukoväť tabuľky.

Index