Klávesnice akcelerátora štruktúry

Nasledovnú štruktúru sa používa s urýchľovačov.

ACCEL

Index