Použitím akcelerátora tabuľka zdrojov

Najbežnejším spôsobom pridať urýchľovač podporu aplikačné Win32 má obsahovať akcelerátora tabuľky Zdroj s spustiteľný súbor a potom zaťaženie zdrojov v čase spustenia aplikácie. Takto sú spojené s použitím prostriedku akcelerátora tabuľky kroky: