WM_INITMENU

WM_INITMENU správa sa odošle, keď ponuka sa chystá byť aktívnymi. To nastáva, keď používateľ klikne na položku na paneli s ponukami alebo stlačí tlačidlo menu. To umožňuje žiadosti o úpravu ponuky predtým, ako je zobrazená.

 WM_INITMENU hmenuInit = wParam (HMENU); / / zvládnuť menu pri inicializácii 
 

Parametre

hmenuInit
Hodnota wParam. Rukoväť na menu na inicializáciu.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Poznámky

WM_INITMENU správa odosiela len vtedy, keď prvý je zobrazená ponuka; iba jeden WM_INITMENU správa je generovaná pre každý prístup. Napríklad pohybom myšou cez niekoľko položiek ponuky, keď držíte stlačené tlačidlo nevytvára nové správy. WM_INITMENU neposkytuje informácie o položky menu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad urýchľovače, klávesnice akcelerátora správ, WM_INITMENUPOPUP

Index