WM_SYSCHAR

WM_SYSCHAR správa je vyslaný do okna s klávesnice pri WM_SYSKEYDOWN správy je preložená funkciou TranslateMessage . Určuje kód znaku kľúčových znakov systému – to je znak kľúča, ktorý je stlačené síce stlačený kláves alt.

WM_SYSCHAR chCharCode = wParam (TCHAR);   / / znaku kód lKeyData = lParam;             / / Kľúčové údaje 
 

Parametre

chCharCode
Hodnota wParam. Určuje kód znaku okno menu kľúč.
lKeyData
Hodnota lParam. Určuje počtu opakovaní, skenovanie kód, rozšíriť kľúč vlajkou, kontexte kód, predchádzajúca vlajka kľúč štátu a prechodu štátu vlajky, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Hodnota Význam
0–15 Určuje počtu opakovaní pre aktuálnu správu. Hodnota je počet opakovaní stlačenie klávesu bolo auto opakovať pre používateľov, podržte stlačený kláves. Ak klávesovú skratku sa rozhodol dost dlho, sa odosielajú viaceré správy. Avšak, nie je kumulatívna počtu opakovaní.
16 Určuje kód skenovanie. Hodnota závisí od výbrobcov pôvodných zariadení (OEM).
24 Určuje, či kláves rozšíreného kľúča, napríklad pravej alt a kláves ctrl používať, zobrazené na posilnenej 101 alebo 102-klávesov klávesnice. Hodnota je 1, ak je to rozšíreného kľúča; v opačnom prípade je 0.
25–28 Vyhradené; Nepou ívajte.
29 Určuje kontext kód. Hodnota je 1 Ak kláves alt je stlačený, kým nestlačíte; v opačnom prípade sa hodnota je 0.
30 Určuje stav predchádzajúceho kľúča. Hodnota je 1, ak je stlačený kláves pred správa odosiela, alebo je 0 Ak kľúč je hore.
31 Určuje stav prechodu. Hodnota je 1 Ak kľúč bol prepustený, alebo je to 0, ak bol nestlačíte.

Note:

Žiadosť by sa mali vrátiť nula, ak spracováva túto správu.

Poznámky

Ak kontext kód je nula, správy môžu byť prenesené do TranslateAccelerator funkciu, ktorá spracuje, akoby boli štandardné kľúčovým posolstvom namiesto znaku kľúč hlásení. To umožňuje skratky použiť aktívne okno, dokonca aj vtedy, ak aktívneho okna nemá aktívneho prvku pomocou klávesnice.

Pre rozšírené 101 a 102-klávesov klávesnice, rozšírené kľúče sú MEDZERNÍK a kláves ctrl používať na hlavnej časti klávesnice; ins, del domov, koniec, page up, page down a klávesy so šípkami v zoskupeniach, aby vľavo na numerickej klávesnici; tlač scrn kľúča; break kľúč; kláves n umlock; a rozdelenie (/) a zadajte klávesov na numerickej klávesnici. Iné klávesy môže podporovať rozšíriť kľúč bit lKeyData parameter.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad urýchľovače, klávesnice akcelerátora správy, TranslateAccelerator, TranslateMessage, WM_SYSKEYDOWN

Index