O klávesové skratky

Urýchľovače úzko súvisia s ponukami — aj poskytnúť užívateľovi prístup k žiadosti príkazový súbor. Zvyčajne užívatelia spoľahnúť na uplatňovanie ponuky naučiť príkazový súbor a potom prepnúť na používanie urýchľovačov, ako sa stanú viac zběhlý s aplikáciou. Urýchľovače poskytujú rýchlejší a priamejší prístup k príkazom ako menu. Minimálne žiadosť by mala poskytnúť urýchľovače pre viac bežne používané príkazy. Hoci urýchľovače zvyčajne generovať príkazy, ktoré existujú ako položky ponuky, môžete tiež vytvárať príkazy, ktoré majú rovnocenné ponuky položky.

Index