WM_ICONERASEBKGND

WM_ICONERASEBKGND správa sa odošle do minimalizovaného okna pri pozadia ikonu musí byť vyplnené pred maľovanie na ikonu. Okno prijíma túto správu iba vtedy, ak ikona trieda je definovaná pre okno; v opačnom prípade sa odosiela WM_ERASEBKGND.

WM_ICONERASEBKGND hdc = wParam (HDC); / / zvládnuť zariadenie kontextu 
 

Parametre

hdc
Hodnota wParam. Zvládnuť zariadenie kontextu ikonu.

Note:

Žiadosť by sa mali vrátiť nenulové ak spracováva túto správu.

Poznámky

Funkciu DefWindowProc výplne pozadia ikonu kefou trieda pozadia okna materskej.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Ikony prehľad ikonu správ, DefWindowProc, WM_ERASEBKGND

Index