CopyIcon

Funkciu CopyIcon kopíruje zadaný ikonu z iného modulu do aktuálneho modulu.

(HICON CopyIcon HICON  hIcon / / rukoväť na ikonu Kopírovať);
 

Parametre

hIcon
Rukoväť na ikonu Kopírovať.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je rukoväť na ikonu duplicitné.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je NULL. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

CopyIcon funkcia umožňuje žiadosť alebo knižnica (DLL) získať svoju vlastnú rukoväť na ikonu vo vlastníctve iného modulu. Ak modul je uvoľnený, ikonu aplikácie budú naďalej môcť používať ikony.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Ikony prehľad ikonu funkcie, CopyCursor, DrawIcon, DrawIconEx