Ikona duplicite

CopyIcon funkcia skopíruje ikonu rukoväť. Toto umožňuje aplikácie alebo DLL si svoju vlastnú rukoväť na ikonu vo vlastníctve iného modulu. Potom ak modul je uvoľnený, aplikácia, ktorá skopíruje ikonu budú naďalej môcť používať ikony.

CopyImage funkcia vytvorí novú ikonu založené na ikonu zadaného zdroja. Nová ikona môže byť väčšie alebo menšie ako zdroj ikonu.

Ďalšie informácie o pridanie, odstránenie alebo nahradenie ikonu zdrojov spustiteľný súbor (.Súbory EXE), pozri zdrojov.

Index