DestroyIcon

Funkcia DestroyIcon ničí ikona a uvoľní akúkoľvek pamäť obsadenú ikonu.

BOOL DestroyIcon ( HICON  hIcon / / rukoväť na ikonu zničiť);
 

Parametre

hIcon
Rukoväť na ikonu zničia. Ikonu nesmie byť v prevádzke.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Len je potrebné privolať DestroyIcon ikon a kurzorov vytvorená pomocou funkcie CreateIconIndirect . Nepoužívajte túto funkciu zničiť ikonu zdieľaného. Ikonu zdieľaného je platný tak dlho, ako modul, z ktorého bola načítaná zostane v pamäti. Nasledujúce funkcie získať ikonu zdieľaného:

Windows CE: DestroyIcon funkcie môže byť vyzvaná ikonu rukoväť sa vrátil z CreateIconIndirect, ExtractIconEx, LoadImage alebo LoadIcon. Ikona popisovač je neplatný pádu aplikácie po zavolaní DestroyIcon.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Ikony prehľad ikonu funkcie CreateIconIndirect