Ikona Hot Spot

Jedným z pixelov v ikona je určený ako hot spot, ktorý predstavuje bod systém sleduje a rozpozná ako postavenie ikonu. Ikona hot spot je zvyčajne pixelov nachádzajúca sa v strede ikonu. Ak používate funkciu CreateIconIndirect vytvoriť ikonu môžete zadať žiadne pixel za horúca škvrna.

Index