ICONMETRICS

ICONMETRICS štruktúra obsahuje škálovateľné metriky spojené s ikonami. Táto štruktúra sa používa s SystemParametersInfo funkcia pri SPI_GETICONMETRICS alebo SPI_SETICONMETRICS akcia je určená.

 tYPEDEF struct tagICONMETRICS {UINT cbSize; 
    int iHorzSpacing; 
    int iVertSpacing; 
    int iTitleWrap; 
    LOGFONT lfFont; 
} ICONMETRICS, OVEĽA * LPICONMETRICS 
 

Členovia

cbSize
Určuje veľkosť štruktúry, v bajtoch.
iHorzSpacing a iVertSpacing
Vodorovné a zvislé priestor v pixeloch pre každú usporiadané ikonu.
iTitleWrap
Hlava obtekania príznak. Ak tento člen je nenulové, názvy ikon zabaľte do nového riadka. Ak tento člen je nula, tituly nie obtekanie.
lfFont
Určuje písmo použiť pre názvy ikon.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.5 alebo novšia verzia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Unicode:Definovaný formát Unicode a ANSI štruktúry.

Pozri tiež

Ikony prehľad, ikona štruktúry, SystemParametersInfo

Index