Nahrádzanie textu

Žiadosť môže nahradiť vybratého textu v ovládacom prvku upraviť zaslaním ovládací prvok EM_REPLACESEL správu s ukazovateľa na náhradný text. Ak aktuálny výber EM_REPLACESEL vloží náhradný text na pozíciu kurzora. Žiadosť môže zobraziť hlásenie oznámenia EN_ERRSPACE Ak náhradný text prekraeuje dostupnú pamä. Toto hlásenie sa vzťahuje na oboch ovládacích prvkoch na úpravu jednoriadkové a viacriadkového.

Jedna aplikácia môže použiť EM_REPLACESEL nahradiť časť ovládacieho prvku úpravy textu alebo funkcia SetDlgItemText nahradiť všetko.

Index