EM_GETLINECOUNT

Aplikácia odošle hlásenie EM_GETLINECOUNT získať počet riadkov vo viacriadkovom upraviť ovládací prvok.

EM_GETLINECOUNT wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je integer špecifikujúce počet riadkov v multiline ovládací prvok na úpravu. Ak text nie je pod kontrolou upraviť, vrátená hodnota je 1.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, EM_GETLINE, EM_LINELENGTH

Index