EM_POSFROMCHAR

Žiadosť sa odošle správa EM_POSFROMCHAR získavať súradnice Zadaný znak v ovládací prvok upraviť.

EM_POSFROMCHAR wParam = (WPARAM) wCharIndex; / / zero-based register znak lParam = 0; / / nepoužíva 

Parametre

wCharIndex
Hodnota wParam. Určuje zero-based index znak.

Note:

Vrátená hodnota je pozícia znaku, (x, y). V ovládacom prvku jednoriadkové upraviť súradnica y sa vždy rovná nule.

Poznámky

Vrátený koordinovať môže byť negatívne, ak charakter presunutý mimo oblasti kontroly upraviť klienta. Súradnice sú skrátené na celé hodnoty.

Ak wCharIndex index riadka oddeľovač, vrátený súradnice sú postavenia len v minulosti viditeľné posledný znak v riadku.

Ak wCharIndex je väčšia ako index posledný znak v ovládacom prvku, vrátený súradnice sú postavenia len posledných posledný znak daného ovládacieho prvku.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, EM_CHARFROMPOS, POINTL

Index