Výber textu

Po výbere ovládacieho prvku upraviť používateľa môžete vybrať text v ovládacom prvku pomocou myši alebo klávesnice. Aplikáciu môžete načítať počiatočný a koncový znak pozície aktuálny výber v ovládacom prvku upraviť zaslaním ovládací prvok EM_GETSEL správy. Vrátená hodnota pre koncovú polohu je jeden väčší ako posledný znak výberu (to je pozícia prvého znaku po posledný vybratý znak).

Žiadosť môžete vybrať aj text upraviť kontrolu zaslaním ovládací prvok EM_SETSEL správu s počiatočný a koncový znak indexov pre výber. Uplatňovanie môžete použiť napríklad EM_SETSEL s EM_REPLACESEL na odstránenie textu z ovládacieho prvku upraviť.

Tieto tri správy vzťahujú na oboch ovládacích prvkoch na úpravu jednoriadkové a viacriadkového.

Index