Zmena formátovania obdĺžnik

Viditeľnosť ovládací prvok úpravy textu sa riadi rozmery jeho okno obdĺžnik a jeho formátovanie obdĺžnik. Okno obdĺžnik je klientskej oblasti okno obsahujúce upraviť kontroly. Formátovanie obdĺžnik je vo výstavbe spravuje systém na formátovanie textu, zobrazeného v okne obdĺžnik. Po prvom zobrazení ovládací prvok úpravy dvoch obdĺžnikov identické na obrazovke. Žiadosť môže byť formátovania obdĺžnik väčšie ako okno obdĺžnik (čím obmedzí viditeľnosť upraviť ovládacieho prvku textu) alebo menšie ako okno obdĺžnika (čím vytváranie extra biely priestor okolo textu).

Žiadosti môžete nastaviť súradnice ovládací prvok upraviť formátovanie obdĺžnik odoslaním správy EM_SETRECT . EM_SETRECT správu prekresľuje tiež automaticky upraviť ovládacieho prvku textu. Stanoviť súradnice formátovania obdĺžnik bez redrawing ovládacieho prvku textu žiadosť môžete poslať ovládací prvok EM_SETRECTNP správu. Získavať súradnice formátovania obdĺžnik žiadosť môžete poslať ovládací prvok EM_GETRECT správu. Tieto hlásenia vzťahujú na úprava viacerých riadkov kontroly iba.

Index