Tvorby nárazníkovú textu iba na čítanie

Pre každý ovládací prvok upraviť systém udržiava iba na čítanie príznak, ktorý určuje, či je text ovládacieho prvku čítania a zápisu (predvolené) alebo iba na čítanie. Žiadosti môžete nastaviť čítania a zápisu alebo iba na čítanie príznak pre text zaslaním ovládací prvok EM_SETREADONLY správy. Určiť, či je ovládací prvok upraviť iba na čítanie, žiadosť možno volať funkciu GetWindowLong pomocou GWL_STYLE konštanty. EM_SETREADONLY hlásenie sa vzťahuje na oboch ovládacích prvkoch na úpravu jednoriadkové a viacriadkového.

Index