Výber ovládacieho prvku upraviť

Používateľ môže zvoliť ovládací prvok upraviť kliknutím pomocou myši alebo tabulátorom k nemu. "Prechádzania položkami" metóda je súčasťou preddefinované klávesnice rozhranie, ktoré poskytuje systém. Úplný opis tohto rozhrania nájdete v Dialógových oknách. Keď používateľ vyberie ovládací prvok upraviť, systému dáva ovládacieho prvku pomocou klávesnice a vyzdvihuje jeho text s použitím reverznej video.