EM_GETRECT

Aplikácia odošle hlásenie EM_GETRECT na načítanie formátovania obdĺžnik ovládací prvok upraviť. Formátovanie obdĺžnik je obmedzovanie obdĺžnik text. Obmedzovanie obdĺžnik je nezávislá od veľkosti okna Upraviť kontroly.

EM_GETRECT wParam = 0;                    / / neboli použité; musí byť nulový lParam (LPARAM) lprc (LPRECT); / / address štruktúry pre obdĺžnik 
 

Parametre

lprc
Hodnota lParam. Smerník na RECT štruktúra, ktorá dostáva formátovania obdĺžnik.

Note:

Vrátená hodnota nie je zmysluplné hodnoty.

Poznámky

Môžete upraviť formátovanie obdĺžnik ovládací prvok úprava viacerých riadkov pomocou EM_SETRECT a EM_SETRECTNP správ.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, EM_SETRECT, EM_SETRECTNP, RECT

Index