EM_GETWORDBREAKPROC

Aplikácia odošle hlásenie EM_GETWORDBREAKPROC ovládací prvok upraviť získať adresu aktuálnu Zalomiť funkciu programu word.

EM_GETWORDBREAKPROC wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota určuje adresu definovanom aplikáciou slovo Zalomiť funkciu. Vrátená hodnota je NULL, ak neexistuje žiadne slovo Zalomiť funkciu.

Poznámky

Zalomiť funkciu programu word prehľadáva textu medzipamäť, ktorá obsahuje text posiela zobraziť pri pohľade na prvé slovo, ktorý sa nezmestí v aktuálnom riadku displeja. Zalomiť funkciu programu word umiestni toto slovo začiatku nasledujúcom riadku displeja. Program word Zalomiť funkciu určuje bod, akou by systém prerušiť riadok textu pre ovládacie zariadenie úprava viacerých riadkov, zvyčajne na medzera, ktorá oddeľuje dva slová.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, EditWordBreakProc, EM_FMTLINES EM_SETWORDBREAKPROC

Index