EM_REPLACESEL

Aplikácia odošle hlásenie EM_REPLACESEL nahradiť aktuálny výber v ovládacom prvku upraviť zadaný text.

EM_REPLACESEL fCanUndo = wParam (int);        / / Vlajka, ktorá určuje, či náhradné možno vrátiť späť lpszReplace = lParam (LPCTSTR);  / / ukazovateľ na nahradenie textový reťazec 
 

Parametre

fCanUndo
Hodnota wParam. Určuje, či aj náhradnú operáciu možno vrátiť späť. Ak je to pravda, operáciu možno vrátiť späť. Ak je NEPRAVDIVÉ, operácia je nevratná.
lpszReplace
Hodnota lParam. Smerník na reťazec zakončený obsahujúce náhradný text.

Note:

Toto hlásenie sa nevráti hodnotu.

Poznámky

Použiť na nahradenie len časť textu v ovládacom prvku upraviť EM_REPLACESEL správy. Ak chcete nahradiť celý text, použiť správu WM_SETTEXT.

Ak aktuálny výber náhradný text sa vkladá v aktuálnom umiestnení podľa znaku vsuvky.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, WM_SETTEXT

Index