Načítava sa body a znaky

Aplikáciu môžete určiť znak, ktorý je najbližšie k stanoveným bodom v ovládací prvok upraviť odoslaním správy EM_CHARFROMPOS . Správa vráti znak indexom a indexom riadok charakteru najbližšieho bodu. Podobne žiadosť môžete určiť klienta súradnice Zadaný znak v ovládací prvok upraviť odoslaním správy EM_POSFROMCHAR . Aplikácia určuje index znaku a vráti hlásenie x a y koordinuje v ľavom hornom rohu znak.

Index