EN_UPDATE

EN_UPDATE oznámenia správa sa odošle, keď ovládací prvok úpravy sa chystá zmenený text bude zobrazovať. Toto oznámenie hlásenie sa odošle po kontrole formátovaný text, ale skôr, ako sa zobrazí text. To umožňuje zmeniť veľkosť okna upraviť, ak je to potrebné. Rodičovské okno Upraviť kontrolu získa tohto hlásenia prostredníctvom správy WM_COMMAND.

EN_UPDATE idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / identifikátor upraviť ovládací hwndEditCtrl = lParam (HWND);      / / zvládnuť upraviť kontroly 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, EN_CHANGE, WM_COMMAND

Index