Vystrihnúť, kopírovať, prilepiť a jasné operácie

Rozhranie API systému Win32 poskytuje štyri správy pre presun textu medzi ovládacím prvkom upraviť a schránky. WM_COPY správy skopíruje aktuálny výber (ak je) ovládací prvok úpravy do schránky bez jej vymazania z upraviť kontroly. WM_CUT správy odstráni aktuálny výber, ak nejaké sú, v ovládacom prvku upraviť a skopíruje vymazaný text do schránky. WM_CLEAR hlásenie odstráni aktuálny výber (ak nejaké sú) upraviť kontroly, ale nie skopírovať ho do schránky (pokiaľ používateľ stlačí kláves shift). WM_PASTE správy kopírovanie textu zo schránky do úpravy ovládanie kurzora. Tieto štyri hlásenia vzťahujú na oboch ovládacích prvkoch na úpravu jednoriadkové a viacriadkového.

S Windows NT verzie 4.0 alebo novšej, ovládací prvok upraviť zahŕňa postavený v kontextovom menu, ktorý uľahčuje užívateľa na presunutie textu medzi upraviť kontroly a schránky. Keď používateľ klikne na tlačidlo kontrola pomocou pravého tlačidla myši, zobrazí sa kontextová ponuka. Položky menu v kontextovom menu zahŕňajú vrátenie, Vystrihnúť, Kopírovať, Prilepiť, odstrániťa Vybrať všetky.

Index